Головна
Інформація для депутатів районної ради
Новини
Символіка району
Керівництво
Прийом громадян
Депутати районної ради VII скликання
Помічники-консультанти депутатів Канівської районної ради VII скликання
Члени Президії районної ради
Склад постійних комісій районної ради
Депутатські фракції районної ради
Комунальні підприємства районної ради
Органи місцевого самоврядування
План роботи районної ради
Розпорядження голови районної ради
Регламент Канівської районної ради
Програми Канівської районної ради
Звіти депутатів
Звіти постійних комісій
Матеріали та проекти рішень сесій
Матеріали сесій
Доступ до публічної інформації
Запобігання проявам корупції
Про очищення влади
Результати поіменного голосування
Регуляторні акти
Районний ресурсний центр розвитку громад
Карта Канівського району
Фотогалерея
На початок
Головна > Регуляторні акти

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта рішення Канівської районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами»

І. Визначення проблеми

Одним з методів ефективного управління майном є оренда. Здача в оренду об'єктів комунальної власності - це одне із джерел додаткових доходів як комунальних підприємств, так і районного бюджету, до того ж суб'єктам господарювання - орендарям не потрібно нести надмірні витрати на це.

Одним з головних факторів орендних відносин є орендна плата. «Орендні ставки за використання нерухомого майна районної комунальної власності» Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду майна районної комунальної власності, затвердженої рішенням районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» не відповідають Методиці розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 зі змінами та доповненнями

Цей документ, підготовлений у відповідності зі ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 №308 зі змінами і містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту рішення ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами».

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Держава

Так

-

Суб’єкти господарювання,

Так

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Так

-

 

ІІ. Цілі державного регулювання.

Цілями, на досягнення яких спрямований проект даного рішення, є:

- забезпечення підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним і юридичним особам;

- правове забезпечення процесу управління і внесення плати за використання майна, що перебуває в районній комунальній власності;

- збільшення доходів районного бюджету і підприємств, організацій, установ - орендодавців;

- удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно;

- забезпечення прозорості і доступності Методики розрахунку орендної плати.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень районної ради як органу, уповноваженого управляти об’єктами спільної власності територіальних громад району (районної комунальної власності), які визначені у статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також статті 19 Закону України «Про оренду державного та коммунального майна» згідно з яким, органам місцевого самоврядування надається право затвердження місцевої Методики розрахунку і використання орендної плати.

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Методика розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та доповненнями) і діє при передачі в оренду державного майна.

Впровадження даного нормативного документа при визначенні плати за оренду комунального майна не буде враховувати особливості її визначення у Черкаській області, так як територіальній громаді необхідно сприяти розвитку пріоритетних для району напрямків підприємницької діяльності, таких як виробництво товарів, продукції (місцевевиробництво), сфера побутових послуг, пропаганда здорового способу життя, розвиток інфраструктури щодо розвитку творчих та фізичних здібностей молоді та дітей та інші.

Альтернатива 2

Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна районної комунальної власності, затверджена рішенням районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна», що діяла з 2011 року зі змінами, що вносилися протягом 2011-2015 років.

Орендні ставки даної Методики не відповідають прийнятим на сьогоднішній день державним нормативно-правовим актам. Методика має певні складнощі при використанні його в роботі з орендарями через те, що вносилися зміни і доповнення до основного рішення районної ради.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

зміни надходжень до бюджетів усіх рівнів

-

Альтернатива 2

стабільність надходження до бюджетів усіх рівнів (надходження залишиться на тому ж рівні)

-

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Громадяни і громадські організації зможуть орендувати комунальне майно районної ради за доступними орендними ставками

Витрати на оренду комунального майна районної ради згідно Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцій її розподілу

Альтернатива 2

орендні ставки залишаться на тому ж рівні

Витрати на оренду комунального майна районної ради залишаться незмінні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

13

85

98

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

13,3

86,7

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Зростає конкурентоспроможність суб’єктів господарювання

Витрати на оренду комунального майна районної ради згідно Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцій її розподілу

Альтернатива 2

Вплив на сферу інтересів суб’єктів господарювання залишається без змін

Витрати на оренду комунального майна районної ради залишаться незмінні

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Оптимальним альтернативним способом з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей є Альтернатива 1 - Методика розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та доповненнями).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

 

Альтернатива 1

3

цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою

Альтернатива 2

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

3

3

усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть

Альтернатива 2

1

1

проблема продовжує існувати

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Проект регуляторного акта рішення Канівської районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами» розроблено відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 зі змінами та доповненнями тому цілі регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою.

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, що призведе до загального зменшення кількості суб’єктів господарювання

Альтернатива 2

Орендні ставки даної Методики не відповідають прийнятим на сьогоднішній день державним нормативно-правовим актам. Методика має певні складнощі при використанні його в роботі з орендарями через те, що вносилися зміни і доповнення до основного рішення районної ради тому цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

а) економіко-фінансові заходи займають головне місце в удосконаленні регулювання орендних відносин і включають:

- перспективи і цілі передачі в оренду комунального майна, прогнозування надходжень у районний бюджет, розвиток підприємництва;

- впровадження визначення розміру орендної плати за використання комунального майна залежно від місця розміщення об'єкта;

- забезпечення направлення коштів, отриманих від оренди комунального майна на утримання і розвиток об'єктів комунальної власності.

б) інформаційно-рекламні заходи також відіграють значну роль у впровадженні даного регулювання:

- інформування орендодавців про розрахунок і порядок використання орендної плати;

- забезпечення права орендарів на одержання інформації про умови здачі в оренду комунального майна.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків(становить 100%), а одже необхідно здійснити розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 11 березня 2004 р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено Канівською районною радою у період з 01.03.2016 р. по 19.04.2016 р.

Порядк. номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників, консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Нарада

20

Представниками малого підприємництва та членами постійної комісії районної ради з питань управління комунальним майном, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва, приватизації, власності, підприємництва, інвестицій та захисту прав споживачів, які були присутні на нараді, запропоновано опрацювати постійною помісією з подальшим  винесенням на розгляд сесії районної ради проект регуляторного акта рішення Канівської районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами»

2

Опитування суб’єктів господарювання в телефонному режимі

18

Суб’єкти господарювання не заперечують проти перегляду ставок оренди і затвердження проекту регуляторного акта рішення Канівської районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами»

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 98 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 13 (одиниць) та мікропідприємництва 85 (одиниць) (Дані наведено згідно статистичного бюлетеню Головниго управління статистики в Черкаській області «Результати господарської діяльності підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності Канівського району»);

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за 
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Не передбачається

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Не передбачається

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Не передбачається

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Не передбачається

5

Інші процедури:

Оренда комунального майна (грн./рік)

за найбільшою вартістю – 6300 грн. за 1 м.кв. в рік

за найменшою вартістю – 640 грн. за 1 м.кв. в рік

 

 

 

150000

 

650

 

 

150000

 

650

 

 

750000

 

3250

6

Разом, гривень/рік

за найбільшою вартістю

за найменшою вартістю

 (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

150000

650

Х

 

750000

3250

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

98

8

Сумарно, гривень/рік

 

-

Х

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Не передбачається

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Не передбачається

11

Процедури офіційного звітування

Не передбачається

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

Не передбачається

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

-

Х

-

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць (обраховано за кількістю зареєстрованих ФОП, які можуть скористатись послугами)

98

98

-

16

Сумарно, гривень

-

Х

-

 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Канівська районна рада
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

1 год.

18,5 грн/год

1

15

277,5

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

1. розрахунок плати за оренду

2. проведення конкурсу та аукціону на право оренди вільних об’єктів

 

 

2 год.

 24 год.

 

 

 18,5 грн/год

 18,5 грн/год

 

 

 1

 1

 

 

 

 15

 2

 

 

 555

 888

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

1720,5

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

8600

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

150000 грн./рік(за найбільшою вартістю)

650 грн./рік (за найменшою вартістю)

750000 грн./рік(за найбільшою вартістю)

3250 грн./рік (за найменшою вартістю)

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

-

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

150000 грн./рік(за найбільшою вартістю)

650 грн./рік (за найменшою вартістю)

750000 грн./рік(за найбільшою вартістю)

3250 грн./рік (за найменшою вартістю)

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

1720,5 грн.

8602,5 грн

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

151720,5 грн./рік(за найбільшою вартістю)

2370,5 грн./рік (за найменшою вартістю)

758602,5грн./рік(за найбільшою вартістю)

11852,5 грн./рік (за найменшою вартістю)

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – корегуючі заходи не потребують розробки.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акту необмежений; з можливістю внесення до нього змін та доповнень у разі зміни чинного законодавства України та в інших необхідних випадках.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показники, які характеризують наслідки регуляторного акту:

- кількість укладених договорів оренди;

- сума надходжень орендної плати до районного бюджету;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акту;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акту;

- створення нових робочих місць на орендованих площах.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Виконавчий апарат районної ради буде проводити відстеження результативності регуляторного акту на підставі статистичних даних, отриманих від балансоутримувачів. Строк проведення базового відстеження буде здійснено до прийняття рішення Канівської районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами» на черговій сесії районної ради, яка відбудеться (попередні данні) 25 травня 2016 року, а строк проведення повторного відстеження буде здійснено через рік з дня затвердження даного рішення.

 

Керуючий справами районної ради                                                                                                        С.В. Сіренко

 

 

 22 квітня 2016

Повернутись до розділу Регуляторні акти