Головна
Інформація для депутатів районної ради
Новини
Символіка району
Керівництво
Прийом громадян
Депутати районної ради VII скликання
Помічники-консультанти депутатів Канівської районної ради VII скликання
Члени Президії районної ради
Склад постійних комісій районної ради
Депутатські фракції районної ради
Комунальні підприємства районної ради
Органи місцевого самоврядування
План роботи районної ради
Розпорядження голови районної ради
Регламент Канівської районної ради
Програми Канівської районної ради
Звіти депутатів
Звіти постійних комісій
Матеріали та проекти рішень сесій
Матеріали сесій
Доступ до публічної інформації
Запобігання проявам корупції
Про очищення влади
Результати поіменного голосування
Регуляторні акти
Районний ресурсний центр розвитку громад
Карта Канівського району
Фотогалерея
На початок
Головна > Регуляторні акти

Експертний висновок

постійної комісії районної ради з питань управління комунальним майном, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва, приватизації, власності, підприємництва, інвестицій та захисту прав споживачів  щодо регуляторного впливу до проекту рішення Канівської районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами»

 

Постійна комісія районної ради з питань управління комунальним майном, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва, приватизації, власності, підприємництва, інвестицій та захисту прав споживачів, керуючись статтею 20 Регламенту районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 02.12.2015 №2-1/VII "Про Регламент районної ради" зі змінами, на виконання статті 34 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", розглянула проект рішення Канівської районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами» та встановила наступне.

Розробником проекту регуляторного акта є виконавчий апарат Канівської районної ради.

1. Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Проаналізувавши проект регуляторного акта «Про внесення змін до рішення районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами», постійна комісія відзначає наступне.

Метою впровадження проекту є реалізація повноважень районної ради як органу, уповноваженого управляти об’єктами спільної власності територіальних громад району (районної комунальної власності), які визначені у статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» згідно з яким, органам місцевого самоврядування надається право затвердження місцевої Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна районної комунальної власності. Він спрямований на підвищення ефективності розрахунку і порядку використання плати за оренду майна районної комунальної власності

Механізм вирішення проблеми, запропонований у проекті  регуляторного акта – рішення Канівської районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами» відповідає потребі та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятих альтернатив.

Крім того, Черкаським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, листом від 02.03.2016 № 04/412, повідомлено, що ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції у проекті рішення Канівської районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами» не вбачається

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його було включено до плану діяльності з підготовки регуляторних актів на 2016 рік (рішення районної ради від 28.03.2015 № 5-3/VIІ, строк підготовки ІІ півріччя, члени територіальної громади проінформовані через офіційний портал Канівської районної ради http://www.kanivsky-rayon.gov.ua/index_rda.php).

Відповідно до проведеної роботи з регуляторної процедури:

- розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу та безпосередньо викладені документи про що проінформовано членів територіальної через офіційний портал Канівської районної ради (http://www.kanivsky-rayon.gov.ua/index_rda.php);

- проінформовано членів територіальної громади району про проведення громадських слухань через офіційний портал Канівської районної ради (http://www.kanivsky-rayon.gov.ua/index_rda.php);

- отримано позитивний висновок Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України  від 02.03.2016 № 04/412 про відповідність його вимогам законодавства про захист економічної конкуренції;

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами» відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, а саме: доцільність, адекватність ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість.

2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійна комісія відзначає якісну підготовку розробником аналізу регуляторного впливу регуляторного акта – проекту рішення районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами».

Визначена проблема полягає у необхідності приведення діючої Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна районної комунальної власності у відповідність до вимог законодавчих актів України і в упорядкуванні орендно-договірних відносин щодо надання в оренду майна районної комунальної власності.

Метою впровадження проекту є реалізація повноважень районної ради як органу, уповноваженого управляти об’єктами спільної власності територіальних громад району (районної комунальної власності), які визначені у статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» згідно з яким, органам місцевого самоврядування надається право затвердження місцевої Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна районної комунальної власності. Він спрямований на підвищення ефективності розрахунку і порядку використання плати за оренду майна районної комунальної власності.

З ухваленням запропонованого проекту рішення очікується упорядкування орендно-договірних відносин щодо надання в оренду майна районної комунальної власності, захист майнових інтересів територіальної громади району.

Цілями, на досягнення яких спрямований проект даного регуляторного акту, є:

- забезпечення підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним і юридичним особам;

- правове забезпечення процесу управління і внесення плати за використання майна, що перебуває в районній комунальній власності;

- збільшення доходів районного бюджету і підприємств, організацій, установ орендодавців;

- удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно;

- забезпечення прозорості і доступності Методики розрахунку орендної плати.

Альтернативними способами при досягненні визначених цілей є:

- залишення без змін рішення районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами – відхилено тому, що не буде враховано зміни в чинному законодавстві України стосовно орендних відносин;

- здійснення регулювання нормативним актом іншого органу – не є можливим у зв’язку з тим, що управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади району, є повноваженням районної ради (через ухвалення відповідного рішення).

- унесення змін та доповнень до чинної Методики – є найсприятливішим, оскільки в цьому випадку досягнути мети можливо в короткий строк та з найменшими витратами.

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є єдиним з огляду на можливість виконання та ефективну реалізацію регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженням районної ради, передбаченим Законами України "Про оренду державного та комунального майна", "Про місцеве самоврядування в Україні", та принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності;

Комісія відмічає, що у разі прийняття проекту регуляторного акта чинну Методику буде приведено у відповідність до вимог законодавства України та чітко, прозоро буде визначено механізм упорядкування орендно-договірних відносин щодо надання в оренду майна районної комунальної власності, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва.

З прийняттям цього регуляторного акта буде можливо встановити єдиний прозорий механізм правового регулювання майнових відносин об’єктів комунальної власності, урахувати збалансовані інтереси держави, громадян і суб’єктів господарювання. Це сприятиме стабілізації надходжень коштів від оренди до районного бюджету, що будуть спрямовані на виконання соціально-економічних програм розвитку району.

Досягнення цим регуляторним актом визначених цілей не впливає на витрати територіальної громади району та в цілому сприяє веденню господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами – підприємцями.

Не всі вигоди, які виникнуть унаслідок дії регуляторного акта, можуть бути кількісно визначені. Серед них:

- упорядкування оформлення орендних відносин;

- збереження та відновлення експлуатаційного стану об’єктів комунальної власності району;

Запропонований проект регуляторного акта запроваджується на довгостроковий термін або до прийняття нових нормативних актів.

У разі потреби до нього вноситимуться відповідні зміни за підсумками аналізу відстеження результативності та досягнення визначеної мети регулювання.

З метою відстеження результативності регуляторного акта визначено головні напрямки моніторингу:

- сума надходжень до бюджету у вигляді плати за оренду майна, що належить до районної комунальної власності;

- упорядкування орендно-договірних відносин щодо майна районної комунальної власності;

- збереження та відновлення експлуатаційного стану об’єктів районної комунальної власності.

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" рівень проінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з ним. Для мешканців Канівського району і міста Канева таким джерелом інформації є офіційний портал Канівської районної ради

(http://www.kanivsky-rayon.gov.ua/index_rda.php ).

Базове відстеження здійснюватиметься через півріччя після набуття чинності цим актом.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набуття чинності цим актом або більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починаються заходи щодо проведення повторного відстеження результативності дії.

Періодичні відстеження будуть проводитися один раз на кожні наступні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами» відповідає вимогам статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

Узагальнений висновок

 

Постійна комісія районної ради з питань управління комунальним майном, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва, приватизації, власності, підприємництва, інвестицій та захисту прав споживачів за підсумками розгляду  вважає, що проект регуляторного акта –  проект рішення районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”.

 

Голова постійної комісії районної ради з питань управління комунальним майном, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва, приватизації, власності, підприємництва, інвестицій та захисту прав споживачів

 

 

 Даниленко О.М.22 квітня 2016

Повернутись до розділу Регуляторні акти