Головна
Інформація для депутатів районної ради
Новини
Символіка району
Керівництво
Прийом громадян
Депутати районної ради VII скликання
Помічники-консультанти депутатів Канівської районної ради VII скликання
Члени Президії районної ради
Склад постійних комісій районної ради
Депутатські фракції районної ради
Комунальні підприємства районної ради
Органи місцевого самоврядування
План роботи районної ради
Розпорядження голови районної ради
Регламент Канівської районної ради
Програми Канівської районної ради
Звіти депутатів
Звіти постійних комісій
Матеріали та проекти рішень сесій
Матеріали сесій
Доступ до публічної інформації
Запобігання проявам корупції
Про очищення влади
Результати поіменного голосування
Регуляторні акти
Районний ресурсний центр розвитку громад
Карта Канівського району
Фотогалерея
На початок
Головна > Регуляторні акти

Проект рішення Про внесення змін до рішення районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами

 

1 

  Канівська районна рада

 

                                                                             Р І Ш Е Н Н Я                                                             ПРОЕКТ

  

від _________ № ________/VІI

м. Канів

 

Про внесення змін до рішення районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» із змінами, з метою підвищення ефективності використання майна районної комунальної власності, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести наступні зміни до Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду майна районної комунальної власності, затвердженої рішенням районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами, внесеними рішеннями районної ради від 29.02.2012 №13-21/VI та від 25.05.2016 № 6-19/VІI  (далі – Методика):

1.1. Викласти пункт 10. Методики в наступній редакції:

«10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок місцевого або державного бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх  розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру;

- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу,поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.».

1.2. Доповнити Методику додатком №3 «Погодинна орендна плата за використання нерухомого майна районної комунальної власності» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань управління комунальним майном, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв’язку і будівництва, приватизації, власності, підприємництва, інвестицій та захисту прав споживачів.

 

Голова районної ради                                                                                          С.В. Геращенко

 

 

              Додаток 3     

 до Методики розрахунку  і порядку використання плати за

оренду майна районної комунальної власності

 

Погодинна орендна плата

за використання нерухомого майна районної комунальної власності

 

п/п

 

Використання орендарем майна

Орендна плата за годину

(грн. без ПДВ)

1.

Агітаційна, рекламна,виборча діяльність

200

2.

Розміщення нічних клубів, атракціонів, виставок, ярмарків, проведення конкурсів, концертної та іншої діяльності, надання юридичних послуг, торгівля аудіо та відеопродукцією

100

3.

Приватна медична практика, масаж,лабораторні дослідження, фітнес-клуби, комп’ютерні класи, комп’ютерна діагностика, фізкультурно-спортивна діяльність, заняття танцями та хореографією, гуртки для поглибленого вивчення шкільних предметів

50

4.

Інші види підприємницької діяльності

50

5.

Проведення дитячих конкурсів, громадських слухань, богослужінь

10

 

Вказаний розмір орендної плати визначено для погодинного використання приміщень площею до 100 м2 включно.

При погодинному використанні приміщень площею, що перевищує 100 кв. м, застосовується коефіцієнт:

від 100 кв. м  до 200 кв. м   - 2;

від 201 кв. м  до 300 кв. м    - 3;

від 301 кв. м  до 400 кв. м    - 4 і т.д.

 

Примітка.  Крім того, розмір погодинної орендної плати може також визначитись на підставі договірних домовленостей між обома сторонами, але при цьому розмір орендної плати не повинен бути меншим від розміру фіксованої оплати.

 

 

Керуючий справами районної ради                                                                     С.В. Сіренко                           

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Канівської районної ради

«Про внесення змін до рішення районної ради від 25.05.2011 №7-13/VI «Про оренду комунального майна» зі змінами»

 

І. Визначення проблеми

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" Методика розрахунку орендної плати щодо майна комунальної власності визначають органи місцевого самоврядування на тих самих методологічних засадах, як і для об’єктів, що перебувають у державній власності. Одним з методів ефективного управління  майном є оренда. Здача в оренду об’єктів комунальної власності - це одне із джерел додаткових доходів і місцевого бюджету, до того ж суб'єктам господарювання - орендарям не потрібно нести надмірні витрати на придбання майна.

Зміни вносимо у зв’язку з тим, що виникла потреба вирішити питання пов’язаного з погодинною орендою нерухомого майна.

         Цим проектом рішення районної ради пропонується затвердити відповідний розмір орендних ставок за погодинну оренду нерухомого майна.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)
Так
Ні
Громадяни
+
 
Держава
+
 
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва
+
 

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття акта, не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

 

II. Цілі державного регулювання

Врегулювання правових і фінансових відносин між підприємствами, організаціями, установами, закладами та  фізичними і юридичними особами, які виникають під час набуття права оренди нерухомого майна районної комунальної власності.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. 1.     Визначення альтернативних способів

Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень районної ради як органу, уповноваженого управляти об’єктами спільної власності територіальних громад району (районної комунальної власності), які визначені у статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» згідно з яким, органам місцевого самоврядування надається право затвердження місцевої Методики розрахунку і використання орендної плати.

Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:

Вид альтернатив

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

прийняття запропонованого проекту акта

Врегулювання питання погодинної орендної плати за нерухоме майно районної комунальної власності.

Альтернатива 2:

залишення без змін існуючого акта

Зазначений спосіб не сприятиме врегулюванню питання погодинної орендної плати за нерухоме майно районної комунальної власності.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

прийняття запропонованого проекту акта

Прийняття акта дасть змогу врегулювати правові і фінансові відносини, які виникають під час набуття права оренди нерухомого майна районної комунальної власності на погодинній основі.

Відсутні

Альтернатива 2:

залишення без змін існуючого акта

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

прийняття запропонованого проекту акта

Уточнення окремих положень Методики та підвищення ефективності використання комунального майна Врегулювання питання погодинної орендної плати за нерухоме майно районної комунальної власності.

Відсутні

Альтернатива 2:

залишення без змін існуючого акта

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання цього регуляторного акта визначити кількісно наразі неможливо.

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

прийняття запропонованого проекту акта

Уточнення окремих положень Методики та підвищення ефективності використання комунального майна Врегулювання питання погодинної орендної плати за нерухоме майно районної комунальної власності.

Відсутні

Альтернатива 2:

залишення без змін існуючого акта

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною.

Відсутні

 

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього бізнесу

Сумарні витрати за альтернативами

Суми витрат, грн.

Альтернатива 1:

прийняття запропонованого проекту акта

Відсутні

Альтернатива 2:

залишення без змін існуючого акта

Відсутні

 

ІV Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1:

прийняття запропонованого проекту акта

4

Прийняття акта забезпечить повною мірою досягнення поставлених цілей

Альтернатива 2:

залишення без змін існуючого акта

1

Проблема продовжить існувати

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1:

прийняття запропонованого проекту акта

Вирішення проблем

Немає

Прийняття акта дозволить досягнути задекларованих цілей що повністю забезпечить потребу у вирішенні проблеми, а саме: врегулює питання погодинної орендної плати за нерухоме майно районної комунальної власності.

Альтернатива 2:

залишення без змін існуючого акта

Немає

Немає

У разі залишення існуючої ситуації без змін вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої цілі

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1:

прийняття запропонованого проекту акта

Прийняття акта забезпечить врегулювання питання погодинної орендної плати за нерухоме майно районної комунальної власності.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується

Альтернатива 2:

залишення без змін існуючого акта

Неприйнятна альтернатива з огляду на необхідність врегулювання питання погодинної орендної плати за нерухоме майно районної комунальної власності.

-

 

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього Аналізу можливе шляхом нормативного закріплення, тобто прийняття у встановленому порядку запропонованого проекту рішення районної ради.

         Для ефективного вирішення проблеми необхідно опублікувати проект рішення районної ради в районних засобах масової інформації та веб-сайті районної ради. Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних  заходів:

         - економіко-фінансові заходи займають головне місце в удосконаленні регулювання орендних  відносин  і  включають:

         - перспективи і цілі передачі в оренду комунального майна, прогнозування надходжень від оренди майна;

         - впровадження визначення розміру орендної плати за використання комунального майна  залежно  від  цільового призначення;

         - забезпечення направлення коштів, отриманих від оренди комунального майна на утримання  і  розвиток  об’єктів  комунальної власності.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи не будуть нести додаткові витрати.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Даний регуляторний акт не має обмеження строку дії.

У разі змін у діючому законодавстві, які можуть вплинути на дію даного регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

кількість суб’єктів господарювання не обмежено.

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та громадян з основних положень акта – високий. З цією метою регуляторний акт оприлюднений на офіційному веб-сайті Канівської районної ради.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі  питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження має здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься шляхом розгляду пропозицій та зауважень від суб’єктів  господарювання, які надійшли до Канівської районної ради.

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                                                            С.В. Сіренко

 

 

            

 18 листопада 2016

Повернутись до розділу Регуляторні акти