Головна
Інформація для депутатів районної ради
Новини
Символіка району
Керівництво
Прийом громадян
Депутати районної ради VII скликання
Помічники-консультанти депутатів Канівської районної ради VII скликання
Члени Президії районної ради
Склад постійних комісій районної ради
Депутатські фракції районної ради
Комунальні підприємства районної ради
Органи місцевого самоврядування
План роботи районної ради
Розпорядження голови районної ради
Регламент Канівської районної ради
Програми Канівської районної ради
Звіти депутатів
Звіти постійних комісій
Матеріали та проекти рішень сесій
Матеріали сесій
Доступ до публічної інформації
Запобігання проявам корупції
Про очищення влади
Результати поіменного голосування
Регуляторні акти
Районний ресурсний центр розвитку громад
Карта Канівського району
Фотогалерея
На початок
Головна > Інформація для депутатів районної ради

Про відзнаку районної ради „Почесний громадянин Канівщини”

 

                                                                                          1

Канівська районна рада

 П Р Е З И Д І Я

Р І Ш Е Н Н Я

від  «  16 » квітня 2008  № 14

 м. Канів

Про      відзнаку      районної  

ради „Почесний громадянин

Канівщини”

        3 метою       відзначення громадян за вагомий особистий внесок у розвиток Канівського району, зокрема економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, спорту, відродження та примноження надбань національної культури, створення матеріальних та духовних цінностей, миротворчу, доброчинну діяльність, мужність і відвагу при врятуванні людей, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та стихійного лиха, відповідно до частини другої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  президія  

ВИРІШИЛА:

1.Погодитись із заснуванням  відзнаки Канівської районної  ради - звання „Почесний громадянин     Канівщини".

2.Затвердити    положення   про   присвоєння   звання   „Почесний громадянин  Канівщини”згідно з додатком 1.

3.Утворити  Комісію  з  питань   розгляду клопотань щодо   присвоєння  звання  ромадянин    Канівщини” (далі – комісія) та затвердити положення  про  неї згідно з додатком 2.

4.Комісії  протягом місяця визначити критерії відбору претендентів  для нагородження  відзнакою районної ради та подати їх на затвердження сесії   районної  ради,  а  також  описи нагрудного знака „Почесний громадянин   Канівщини”, посвідчення „Почесний громадянин Канівщини”, свідоцтва  „Почесний громадянин Канівщини” та  стрічки  з написом „Почесний громадянин  Канівщини”.

5.Погодитись із пропозицією відділу культури і туризму Канівської   райдержадміністрації про присвоєння звання „Почесний громадянин   Канівщини” Лук’янцю Федору Дмитровичу.

6.Керуючому справами районної  ради Кулинич Л.В.   забезпечити виготовлення     бланків   свідоцтва „Почесний громадянин Канівщини”, посвідчення „Почесний   громадянин Канівщини”, нагрудних знаків „Почесний громадянин Канівщини”   та стрічок з написом „Почесний громадянин Канівщини”.

7.Щорічно при формуванні бюджету передбачити кошти на зазначені цілі.

8.Дане рішення затвердити на черговій сесії районної ради.

9.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради   Фесенка М.Г.

 

Голова районної ради                                                                       В.П.Пилипенко

                                                                                                

                                                                                                               Додаток 2

                                                                                                               до рішення  президії

                                                                                                               районної ради          

                                                                                                               від 16.05.2008   № 14

 

Положення

про комісію з питань присвоєння звання

„Почесний громадянин Канівщини”

 

1.Комісію з питань присвоєння звання "„Почесний громадянин Канівщини” (далі – Комісія) утворюється для розгляду питань про присвоєння звання „Почесний громадянин Канівщини”, внесення відповідних пропозицій на сесії районної  ради і  працює на громадських засадах.

2.У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України,  рішеннями районної  ради,  Положенням  про  звання   „Почесний громадянин Канівщини”, а також цим Положенням.

3.Основними завданнями Комісії є:

-  розгляд документів про присвоєння Почесного звання;

- підготовка пропозицій відповідним профільним постійним комісіям та президії районної ради з питань присвоєння Почесного звання;

-  інші завдання.

4.Відповідно до покладених завдань Комісія:

вивчає  документи,   подані   на  розгляд   Комісії   щодо   присвоєння Почесного звання, узагальнює інформацію та готує відповідні висновки.

5.При вирішенні віднесених до її компетенції питань, комісія має право: одержувати відповідно до чинного законодавства від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ і організацій необхідну інформацію та статистичні дані;

- у разі потреби   утворювати тимчасові робочі групи зі складу членів Комісії, залучати до участі в їх роботі спеціалістів інших установ і організацій;

- запрошувати на свої засідання юридичних і фізичних осіб, зацікавлених у вирішенні внесених на розгляд комісії питань;

- інформувати про свою діяльність громадськість через відділ з питань взаємодії зі ЗМІ та зв'язків із громадськістю виконавчого апарату районної ради.

6.Комісія утворюється у складі голови Комісії, секретаря та 5 членів Комісії.

Персональний склад  Комісії  щорічно  затверджується  розпорядженням   голови Канівської районної ради за погодженням з президією районної ради.

Голова Комісії організовує її роботу та забезпечує виконання покладених на неї завдань.

Секретар Комісії здійснює організаційне забезпечення її діяльності і ведення діловодства.

7.Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови Комісії. Засідання Комісії проводяться в міру необхідності.

Комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні дві третини її членів.

Рішення Комісії приймаються двома третинами голосів її членів таємним голосуванням і оформлюються протоколом, який підписують голова Комісії та її секретар.

Пропозиції Комісії щодо  присвоєння  звання   „Почесний громадянин Канівщини” після погодження з профільною комісією   районної ради вносяться на розгляд президії  районної ради.

8.Підготовку   матеріалів   до      засідання   Комісії,   організаційне   та матеріально-технічне забезпечення її діяльності здійснює виконавчий апарат районної ради.

 

 Керуючий справами                                                                               Л.В.Кулинич

 

 

                                                                                                                       Додаток 1

                                                                                                                       до рішення президії

                                                                                                                       районної ради         

                                                                                                                       від 16.05.2008 № 14

ПОЛОЖЕННЯ

про присвоєння звання „Почесний громадянин Канівщини”

 

 1. Загальні положення

 1.1.Звання „Почесний громадянин Канівщини” (далі - Почесне звання) присвоюється жителям Канівського району  Черкаської області, регіонів України, громадянам інших країн за вагомий особистий внесок у розвиток Канівського району, зокрема економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, спорту, відродження та примноження надбань національної культури, створення матеріальних та духовних цінностей, миротворчу, доброчинну діяльність, мужність і відвагу при врятуванні людей, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та стихійного лиха.

1.2. Право присвоєння Почесного     звання      належить  винятково

Канівські районній раді та  затверджується  рішенням районної  ради за

поданням  комісії з  питань  присвоєння  звання  „Почесний громадянин Канівщини”.

1.3.Почесне звання присвоюється  особам один раз.

1.4.Удостоєний Почесного звання нагороджується нагрудним знаком „Почесний громадянин Канівщини”, йому вручається відповідні свідоцтво та посвідчення, а також виплачується разова грошова винагорода у розмірі 3мінімальних заробітних плат.

1.5.Почесне звання не може бути присвоєно громадянам, які скоїли  кримінальний злочин, були засудженими і судимість яких не погашена.

 

2.Порядок  представлення кандидатур до присвоєння звання „Почесний громадянин Канівщини”.

2.1.Право представлення кандидатур до присвоєння Почесного звання надається:

2.1.1.Голові Канівської районної ради.

2.1.2.Голові Канівської районної державної адміністрації.

2.1.3.Комісії з питань присвоєння звання „Почесний громадянин Канівщини”.

2.1.4.Постійним комісіям Канівської районної ради.

2.1.5.Сільським, селищним радам.

2.2.Самовисування на звання „Почесний громадянин Канівщини”  не розглядаються.

2.3.При представленні кандидатури до присвоєння Почесного звання до Комісії суб'єктом ініціативи подається відповідне клопотання  та   такі документи:

2.3.1.Вичерпні біографічні дані про кандидата.

2.3.2.Відомості   про   досягнення   кандидата   у   сферах   діяльності, зазначених у пп.1.1. цього Положення, та додаються копії документів,   що   посвідчують   нагородження   відомчими   або іншими відзнаками.

2.3.3.Обґрунтування   вагомого   особистого   внеску   кандидата      у розвиток Канівського району, Черкаської області.           

2.4.Клопотання   про   присвоєння   Почесного   звання   без   подання зазначених документів не розглядаються.

2.5.Клопотання про присвоєння Почесного звання подаються на ім'я голови районноїради не пізніше 1 травня та 1 грудня поточного року.

3.Порядок присвоєння звання „Почесний громадянин Канівщини”.

3.1.Подання про нагородження та додані до нього інші документи попередньо розглядаються Комісією з питань присвоєння Почесного звання „Почесний громадянин Канівщини”.

     Комісія з питань присвоєння Почесного звання погоджує свій висновок з відповідною   профільною комісією  районної ради і  передає документи та   протоколи засідань   обох комісій разом з проектом рішення до президії районної  ради.

3.2.Проект рішення щодо нагородження у разі погодження президією районноїради вноситься на розгляд сесії районної ради.

3.3.Остаточне рішення про присвоєння Почесного звання приймається на сесіях районноїради щодо   кожної   кандидатури окремо більшістю від загального складу районної ради.

3.4.Кандидатури, за яких не проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, повторно сесією районної ради не розглядаються.

3.5.Документи, зазначені в пункті 2.4 цього Положення, які йому не відповідають,    повертаються посадовій особі чи організації, які вносили клопотання про присвоєння Почесного звання, за підписом голови Комісії.

3.6.Належне оформлення свідоцтв, посвідчень, їх облік та реєстрація здійснюється виконавчим апаратом  районної  ради.

 

4.Порядок присвоєння звання „Почесний громадянин Канівщини”та вручення нагородних атрибутів. 

4.1.Вручення   нагородних   атрибутів провадиться   щорічно   на заходах з нагоди річниці утворення району та Дня Незалежності України в обстановці урочистості і широкої гласності.                              

4.2.Рішення   районної  ради   про   присвоєння   Почесного   звання набуває   чинності   з   моменту   його   прийняття,   публікується   в   ЗМІ, розміщується на веб-сайті  районної ради.

4.3.Особі, удостоєній Почесного звання, вручаються посвідчення Почесного   громадянина   Канівщини,   свідоцтво   „Почесного   громадянина Канівщини”,нагрудний знак „Почесний громадянин Канівщини” та стрічка з написом „Почесний громадянин Канівщини”.

4.4.Посвідчення  „Почесний громадянин Канівщини”,  нагрудний знак „Почесний громадянин Канівщини” та свідоцтво вручаються головою районноїради або за його дорученням заступником голови районної ради.   

За рішенням голови  районної ради вручення може проводитися в іншому

порядку.                     

4.5. Громадяни,   які   скоїли  доведений   кримінальний   злочин,   за обґрунтованим поданням Комісії з питань присвоєння звання рішенням районної ради позбавляються Звання „Почесний громадянин Канівщини”.

4.6. У разі втрати або псування нагрудного знака „Почесний громадянин

Канівщини”, відповідного свідоцтва чи посвідчення „Почесний громадянин

Канівщини”дублікати не видаються, крім випадків, якщо буде доведено, що їх втрачено (зіпсовано) внаслідок стихійного лиха або з інших причин, які не залежали від нагородженого.

 

Керуючий справами                                                                           Кулинич Л.В.

 30 листопада 2016

Повернутись до розділу Інформація для депутатів районної ради