Головна
Новини
Районна державна адміністрація
Керівництво
Апарат
Структурні підрозділи
Вакансії
Територіальні підрозділи міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади
Канівське управління Державної казначейської служби України
Управління Держгеокадастру в Канівському районі
Прийом громадян
Органи місцевого самоврядування
Державний реєстр виборців
Центр надання адміністративних послуг
Адміністративні послуги
Дозвільний центр
Нормативні документи
Економіка
Фінанси
Державні закупівлі
Економічний розвиток району
Соціально-гуманітарна сфера
Освіта
Охорона здоров'я
Культура
Молодь
Спорт
Соціальний захист
Пенсійне забезпечення
ЗМІ
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району
Зайнятість населення
Суспільство
Політичні партії
Громадські організації
Громадська рада
Конфесії
Реалізація Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд"
Консультації з громадськістю
Державні інформаційні ресурси
Запобігання проявам коррупції
Очищення влади
Доступ до публічної інформації
Орієнтовний план консультацій з громадськістю
Захисник Вітчизни
Регуляторна діяльність
Нормативно-правова база
Планування діяльності
Оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу
Діючі регуляторні акти
Відстеження результативності регуляторних актів
Інформація про здійснення регуляторної діяльності
Відповідальні особи за здійснення регуляторної діяльності
На початок
Головна Соціально-гуманітарна сфера Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району

Проведено внутрішню оцінку якості та моніторинг соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району було проведено внутрішню оцінку якості (далі – оцінка) та моніторинг соціальних послуг в період з 5 січня по 31 березня 2015 р.

 В ході організації та проведення моніторингу та оцінки застосовувався Порядок проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району, який затверджено наказом  від 29 грудня 2014 року № 61, також створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, призначено відповідальну особу, затверджений план проведення оцінки та план засідань комісії на 2015 рік.

Територіальний центр використовував такі методи оцінки: опитувальник, який  заповнюється з метою отримання відгуків стосовно організації та надання послуги догляду вдома. В опитуванні взяли участь 792 отримувача соціальної послуги догляду вдома; проводились співбесіди; телефонне опитування, проаналізовано характер звернень, які реєструються у журналі обліку особистого прийому громадян. За період проведення оцінки скарг не зареєстровано, а звернень зареєстровано від 9  осіб.

Внутрішню оцінку якості соціальних послуг працівниками територіального центру здійснено шляхом самооцінки, яка проводиться щомісячно. За результатами самооцінки 33% соціальних робітників одержали «високу» оцінку, 67% - «добру».

Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

 При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовуються показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

 Адресність та індивідуальний підхід : згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах ( згідно індивідуальних планів - 100 %). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги; своєчасно проводиться повторне визначення індивідуальних потреб.

Результативність: згідно проведеного опитування, в т.ч. і телефонного, 92% опитаних підопічних задоволені соціальною послугою догляду вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась; скарг зі сторони підопічних не було.            Відповідальних працівників заохочено премією згідно Положення про порядок і умови преміювання працівників терцентру.

Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається терцентром протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та  складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати  звернення отримувача(чем) соціальної послуги або його законного представника (законним представником)

   Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

   Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

   Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на півроку.

  Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

 Доступність та відкритість: розташування терцентру є вдалим, він знаходиться в центрі міста зі зручним транспортним сполученням. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик, розрахований приблизно на 10 автомобілів.

 Приміщення й кабінети знаходяться на першому поверсі двоповерхової будівлі, що є безумовно позитивом для відвідувачів.

 Вся зона надання соціальних послуг розташована у  окремих кабінетах, що відповідає основним засадам зручності для відвідувачів та прозорості роботи терцентру.

 Сектор очікування обладнано місцями для сидінняна 4-5 осіб.

 При вході до територіального центру міститься пандус та кнопка виклику, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету / посадової особи.

 Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, містяться копії буклетів та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт догляду вдома, картка догляду вдома, інформацію розміщено на сайті територіального центру, а також подані оголошення у місцеву газету.

 Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу (згідно опитувальників Додаток 1 до Порядок проведення  моніторингу  та оцінки якості соціальних послуг  у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району) та згідно проведених опитувань, в т.ч. і по телефону, отримувачі соціальних послуг задоволені роботою соціальних робітників.

 Працівники територіального центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків (п. 2.4 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

  Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

 Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги”.

  В особовій справі працівників містяться документи про освіту (державного зразка).

  Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляди.

 Щопонеділкапроводяться оперативні наради на яких проходить ознайомлення з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг. Розроблений графік проведення навчання та підвищення кваліфікації та графік проведення атестації  робітників та соціального працівника.

 Всі соціальні робітники, які надають  соціальну послугу  догляду вдома, 100% забезпечені тонометрами, 72% забезпечені велосипедами., але їх технічний стан , у більшості випадків, є незадовільним. Частина велосипедів потребують капітального ремонту. Залищається проблемою забезпечення працівників твердим та м’яким інвентарем (спецодяг, взуття, тощо).

Професіоналізм, ефективність підтримка вразливих верств населення, розширення обріїв співпраці, досвід ветеранів та ентузіазмі молодих є запорукою успіху роботи відділень територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувались кількісні показники соціальної послуги догляду вдома:

 Від отримувачів соціальних послуг скарг не поступало.

  Всі звернення про отримання соціальної послуги догляду вдома задоволені.

 5 працівників територіального центру пройшли підвищення кваліфікації.

  Моніторинг якості надання соціальної послуги догляду вдома здійснюється 1 раз в рік згідно графіка моніторингу якості надання соціальних послуг.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальних послуг установою, проведено анкетування, проаналізовані отримані дані, за результатами були визначені заходи на покращення стану надання соціальних послуг.

Засідання Комісії оформлялися протоколом (100 %). Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювалися статуси, які переважали).

Показники

якісні

Від 80% до 100%

(добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

«Добре»

-

-

Результативність

«Добре»

-

-

Своєчасність

«Добре»

-

-

Доступність

«Добре»

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«Добре»

-

-

Професійність

«Добре»

-

-

 

Показники кількісні

Від 0 % до 20 %

Від 21 % до 50%

Від 51 % до 100%

 

Кількість скарг та результат їх розгляду

«Добре»

-

-

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома

 

-

-

«Добре»

Кількість соціальних працівників, які пройшли атестацію

 

Посада введена з 01.01.2015р.

Заплановано на 2015 рік

-

-

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

продовжувати роботу з суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг, показники відповідають встановленому рівню -“Добре”.

 Однак недостатнє матеріально-технічне забезпечення  працівників територіального центру не дає в повному обсязі надавати якісні послуги. Технічний стан велосипедів, якими забезпечені соціальні робітники, у більшості випадків, є незадовільним. Частина велосипедів потребують капітального ремонту.  Залищається проблемою забезпечення працівників твердим та м’яким інвентарем (спецодяг та взуття тощо). Тому для ефективної роботи потрібно придбати для соціальних робітників засоби захисту та спецодяг і взуття.

Заплановані заходи для покращення роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району:

-      своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;

-   проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо підвищення  якості соціально обслуговування отримувачів послуг;

-   проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг;

-    в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру в частині забезпечення соціальних робітників спецодягом, взуттям, тощо.

Директор центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району  М.А. ДурицькийПовернутись до розділу: Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району