Головна
Новини
Районна державна адміністрація
Керівництво
Апарат
Структурні підрозділи
Вакансії
Територіальні підрозділи міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади
Канівське управління Державної казначейської служби України
Управління Держгеокадастру в Канівському районі
Прийом громадян
Органи місцевого самоврядування
Державний реєстр виборців
Центр надання адміністративних послуг
Адміністративні послуги
Дозвільний центр
Нормативні документи
Економіка
Фінанси
Державні закупівлі
Економічний розвиток району
Соціально-гуманітарна сфера
Освіта
Охорона здоров'я
Культура
Молодь
Спорт
Соціальний захист
Пенсійне забезпечення
ЗМІ
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району
Зайнятість населення
Суспільство
Політичні партії
Громадські організації
Громадська рада
Конфесії
Реалізація Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд"
Консультації з громадськістю
Державні інформаційні ресурси
Запобігання проявам коррупції
Очищення влади
Доступ до публічної інформації
Орієнтовний план консультацій з громадськістю
Захисник Вітчизни
Регуляторна діяльність
Нормативно-правова база
Планування діяльності
Оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу
Діючі регуляторні акти
Відстеження результативності регуляторних актів
Інформація про здійснення регуляторної діяльності
Відповідальні особи за здійснення регуляторної діяльності
На початок
Головна Соціально-гуманітарна сфера Соціальний захист

Необхідність та порядок проведення Атестації робочих місць за умовами праці

Проведення атестації робочих місць за умовами праці (далі – Атестація) відіграє головну роль у встановленні об’єктивних показників умов праці на робочому місці працівника та направлено перш за все на збереження здоров’я працівників. Це зумовлено тим, що матеріали Атестації:

• по-перше:є основою для розробки плану Комплексних заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, головною метою якого є усунення на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, або максимальне зменшення їх негативної дії на працівника.

• по-друге: здійснення на підставі матеріалів Атестації заходів з поліпшення умов праці, профілактична дія лікувально-профілактичного харчування, яким безоплатно повинні забезпечуватись працівники насамперед хімічних виробництв, а також ті, які працюють у особливо важких та особливо шкідливих умовах праці, і молока, яким повинні безоплатно забезпечуватись працівники виробництв, зайняті на виготовленні або застосуванні певного виду хімічних речовин.

• по-третє: проведені на підставі матеріалів Атестації заходи сприяють відновленню працездатності працівника, усуненню негативних наслідків втоми та дії шкідливих виробничих факторів.

Законодавчою основою та нормативно-правовою базою з питань проведення атестації робочих місць за умовами праці є: Конституція України, Закон України «Про підприємництво», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Кодекс законів про працю України (КЗПП), Закон України «Про колективні договори й угоди», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя», постанови Кабінету Міністрів України: від 01 серпня 1992 року №442 «Про затвердження Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці», від 23 березня 2001 року №163 «Про затвердження Порядку застосування Переліку Виробництв, цехів, професій, посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає прав на скорочену тривалість робочого часу», від 13 травня 2003 року №679 «Про нову редакцію додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997р. №1290», від 16 січня 2003р. №36 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах», інші нормативно-правові акти згідно якої підприємство зобов’язане забезпечити для всіх працюючих на підприємстві безпечні і нешкідливі умови праці.

УВАГА! За недотримання вимог законодавства щодо атестації робочих місць за умовами праці роботодавець несе відповідальність передбачену ст.172 Кримінального кодексу України.

Для здійснення громадського контролю профком створює комісію у складі 3-5 працівників (для підприємств до 1000 працюючих). В склад комісії у відповідності до вимог методичних рекомендацій з проведення Атестації потрібно включати представників таких підрозділів підприємства: 1. відділ кадрів; 2. відділ головного технолога (інженера); 3. відділ охорони праці; 4. відділ праці та заробітної плати; 5. економічний відділ (бухгалтерія).

Контроль за складанням планів розташування і переліку робочих місць, що підлягають атестації робочих місць за умовами праці - це важливий етап проведення Атестації. Перелік робочих місць є одним з головних документів щодо здійснення лабораторних санітарно-гігієнічних досліджень умов праці, який повинен додаватися до Карти умов праці. Ретельному аналізу має бути підданий кожний етап технологічного процесу при виконанні робіт підвищеної небезпеки або при використанні у виробничому процесі обладнання, приладів, машин і механізмів, включаючи інструментарій, підвищеної небезпеки.

Напружений і відповідальний етап проведення Атестації - складання фотографії робочого дня, що базується на даних хронометражних спостережень, які проводяться за кожним видом основної та допоміжної роботи працівника, а також іншими видами робіт або витрат робочого часу на персональні потреби, які виникають у працівника протягом робочої зміни. Важливість правильності визначення цих видів робіт зумовлена тим, що для підтвердження права на пенсійне забезпечення за віком на пільгових умовах за Списком №1 і Списком 2, працівник повинен працювати у шкідливих умовах праці не менш, як 80% робочого часу, а для підтвердження права на надання додаткової оплачуваної відпустки - не менше 50%.

При цьому виконання підготовчих, допоміжних та поточних ремонтних робіт, а також робіт за межами робочого місця для забезпечення працівнику своїх основних трудових функцій, повинно бути зараховано до робочого часу, який дає право на пенсійне забезпечення за віком на пільгових умовах за Списком №1 і Списком №2 або на надання додаткової оплачуваної відпустки.

Саме тому на підприємствах повинен бути налагоджений персональний облік тривалості роботи працівника у важких і шкідливих умовах праці, підтверджених атестацією робочих місць за умовами праці.

Складання Карти умов праці, підсумовуючого документу з визначення умов праці на робочому місці, дозволяє:

• визначити кількісні параметри визначених на робочому місці шкідливих факторів виробництва, а також ступінь і тривалість їх дії протягом робочої зміни;

• дати гігієнічну оцінку умовам праці на підставі комплексної оцінки впливу на працівника всіх шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочому місці, та віднести робоче місце до одного з видів умов праці;

• оцінити стан технічного та організаційного рівня робочого місця на підставі сукупних факторів аналізу технологічного процесу;

• визначити і, у разі необхідності, скоригувати за матеріалами Атестації пільги і компенсації за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, на отримання яких має право працівник.

Заповнення Карти умов праці організується відповідальним членом комісії підприємства з проведення Атестації, керуючись методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, а також Інструкцією по заповненню Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць, затвердженою наказом Міністерства праці України та МОЗ 27.11.1992 №06-41-48.

За результатами розгляду і підписання комісією підприємства з проведення атестації робочих місць Карт умов праці готується наказ по підприємству яким затверджуються:

а) перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством, види пільг та їх розмір або тривалість указуються по кожній спеціальності (професії) окремо. Необхідно зазначити, що витяги з наказу додаються до трудової книжки кожного працівника, професії та посади яких внесені у перелік;

б) перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких повинні надаватись пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства, передбачені колективним договором підприємства;

в) перелік робочих місць зі шкідливими і важкими умовами праці, на яких потрібно здійснити заходи з покращення умов праці у першу чергу. Як правило, це робочі місця, на яких шкідливі фактори виробництва мають 3-й ступінь шкідливої дії.

 

Інформацію підготували головний спеціаліст з експертизи умов праці сектору  соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення Канівської райдержадміністрації та головний державний інспектором з питань праці Управління Держпраці у Черкаській області

12.10.2016Повернутись до розділу: Соціальний захист