Головна
Новини
Районна державна адміністрація
Керівництво
Апарат
Структурні підрозділи
Вакансії
Територіальні підрозділи міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади
Канівське управління Державної казначейської служби України
Управління Держгеокадастру в Канівському районі
Прийом громадян
Органи місцевого самоврядування
Державний реєстр виборців
Центр надання адміністративних послуг
Адміністративні послуги
Дозвільний центр
Нормативні документи
Економіка
Фінанси
Державні закупівлі
Економічний розвиток району
Соціально-гуманітарна сфера
Освіта
Охорона здоров'я
Культура
Молодь
Спорт
Соціальний захист
Пенсійне забезпечення
ЗМІ
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району
Зайнятість населення
Суспільство
Політичні партії
Громадські організації
Громадська рада
Конфесії
Реалізація Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд"
Консультації з громадськістю
Державні інформаційні ресурси
Запобігання проявам коррупції
Очищення влади
Доступ до публічної інформації
Орієнтовний план консультацій з громадськістю
Захисник Вітчизни
Регуляторна діяльність
Нормативно-правова база
Планування діяльності
Оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу
Діючі регуляторні акти
Відстеження результативності регуляторних актів
Інформація про здійснення регуляторної діяльності
Відповідальні особи за здійснення регуляторної діяльності
На початок
Головна Центр надання адміністративних послуг Нормативні документи

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу

до проекту розпорядження Канівської районної державної адміністрації

«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень районної державної адміністрації»

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження районної державної адміністрації «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень районної державної адміністрації» підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», рішення про утворення центру надання адміністративних послуг (далі – центр), про затвердження положення про центр, а також переліку адміністративних послуг, що надаються через центр, які прийняті на підставі примірного положення про центр надання адміністративних послуг, не є регуляторними актами у сфері господарської діяльності.

Основні групи (підгрупи) на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава

 

+

Суб’єкти господарювання,

 

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

+

ІІ. Визначення цілей державного регулювання

Цей проект розпорядження приймається з метою приведення нормативно-правових актів районної державної адміністрації у відповідність до законодавства.

ІІІ. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо перевагиобраного способу

 1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити діючими зазначені нормативні акти

Альтернатива 2

Внесення змін до діючих регуляторних актів без погодження

Альтернатива 3

Прийняття даного регуляторного акту

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3

Відсутні

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3

Відсутні

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показники

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

1

2

3

6

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

16,7

33,3

50

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3

Відсутні

Відсутні

Кількісне визначення витрат, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акту. 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, грн.

Залишити діючими зазначені нормативні акти

Відсутні

Внесення змін до діючих регуляторних актів без погодження

Відсутні

Прийняття даного регуляторного акту

Відсутні

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1(Залишити діючими зазначені нормативні акти)

1

Не сприяє вирішенню проблеми

Альтернатива 2(Внесення змін до діючих регуляторних актів без погодження )

1

Не відповідність принципам регуляторної політики

Альтернатива 3(Прийняття даного регуляторного акту)

4

Цілі прийняття даного регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою, в зв’язку спрощенням прийняття рішень

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива              1(Залишити діючими зазначені нормативні акти)

Відсутні

Відсутні

Цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 2(Внесення змін до діючих регуляторних актів без погодження)

Відсутні

Відсутні

Не відповідність вимогам чинного законодавства

Альтернатива 3(Прийняття даного регуляторного акту)

Відсутні

Відсутні

Цілі прийняття даного регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1(Залишити діючими зазначені нормативні акти)

Не сприяє вирішенню проблеми

Х

Альтернатива 2(Внесення змін до діючих регуляторних актів без погодження )

Не відповідність принципам регуляторної політики

Х

Альтернатива 3(Прийняття даного регуляторного акту)

Цілі прийняття даного регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою, в зв’язку спрощенням прийняття рішень

Х

Запропонований спосіб відповідає діючому законодавству, а також дозволить спростити прийняття розпоряджень та внесення змін до них не допускаючи погіршення якості або припинення надання адміністративних послуг, які надаються через відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Виконання вимог цього проекту розпорядження не потребує витрат з коштів Державного, обласного та місцевого бюджетів. 

№п/п

Об’єкт впливу

Витрати

 

Вигоди

1.

Держава

Відсутні

Дотримання вимог діючого законодавства

2.

Суб’єкти господарювання

Відсутні

Спрощена процедура при внесенні змін до прийнятих рішень Відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг.

3.

Споживачі

Відсутні

Спрощена процедура при внесенні змін до прийнятих рішень Відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг.

Оскільки проект розпорядження розроблений з метою приведення у відповідність до чинного законодавства, а саме: визнання рішення не регуляторним актом, то він не чинить впливу на суб’єктів малого підприємництва, тому М-Тест не проводився.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Дія регуляторного акту не обмежена.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності дії регуляторного акта є спрощення процедури прийняття рішень щодо надання адміністративних послуг.

Проект регуляторного акту оприлюднений на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта відділом економічного розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захистрайонної державної адміністрації.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» до дня набрання чинності регуляторного акта.

Обрано статистичний метод проведення відстеження результативності регуляторного акту.

  

Голова                                                                                                                               Д.Є. Шелест

 

 

Відділ з питань надання адміністративних послуг Канівської РДА

11.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грініченко

3-53-00Повернутись до розділу: Нормативні документи