Головна
Новини
Районна державна адміністрація
Керівництво
Апарат
Структурні підрозділи
Вакансії
Територіальні підрозділи міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади
Канівське управління Державної казначейської служби України
Управління Держгеокадастру в Канівському районі
Прийом громадян
Органи місцевого самоврядування
Державний реєстр виборців
Центр надання адміністративних послуг
Адміністративні послуги
Дозвільний центр
Нормативні документи
Економіка
Фінанси
Державні закупівлі
Економічний розвиток району
Соціально-гуманітарна сфера
Освіта
Охорона здоров'я
Культура
Молодь
Спорт
Соціальний захист
Пенсійне забезпечення
ЗМІ
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району
Зайнятість населення
Суспільство
Політичні партії
Громадські організації
Громадська рада
Конфесії
Реалізація Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд"
Консультації з громадськістю
Державні інформаційні ресурси
Запобігання проявам коррупції
Очищення влади
Доступ до публічної інформації
Орієнтовний план консультацій з громадськістю
Захисник Вітчизни
Регуляторна діяльність
Нормативно-правова база
Планування діяльності
Оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу
Діючі регуляторні акти
Відстеження результативності регуляторних актів
Інформація про здійснення регуляторної діяльності
Відповідальні особи за здійснення регуляторної діяльності
На початок
Головна Соціально-гуманітарна сфера Пенсійне забезпечення

Управління Пенсійного фонду України в м. Каневі та Канівському районі

Відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує додержання підприємствами, установами організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;

2) планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;

3) здійснює реєстрацію та веде облік платників єдиного внеску та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження єдиного внеску, сум фінансових санкцій страхових внесків та інших платежів до Фонду;

4) забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання управління;

5) контролює дотримання платниками єдиного внеску вимог законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, єдиного внеску, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

6) призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;

7) забезпечує ведення Державного реєстру, своєчасне внесення відомостей до нього, контроль за достовірністю відомостей, поданих до Державного реєстру, та автоматизовану обробку інформації;

8) надає застрахованим особам інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у Державному реєстрі;

9) проводить за вимогою платників єдиного внеску звірення сум страхування та сплати єдиного внеску, страхових внесків;

10) проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, надає платникам єдиного внеску консультації з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, роз’яснює права і обов’язки;

11) інформує громадськість про свою діяльність;

12)  узагальнює та аналізує результати роботи управління;

13) взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;

14) організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;

Керівництво управління Пенсійного фонду України в м. Каневі та Канівському районі Черкаської області:

Начальник управління - 

Перший заступник начальника управління - Козаренко Марина Іванівна.

Заступник начальника управління - Лупина Тамара Володимирівна.

Про структуру та функції,

які покладені на управління Пенсійного фонду України в м. Каневі та

Канівському районі Черкаської області 

Управління Пенсійного фонду України в м. Каневі та Канівському районі Черкаської області в своїй діяльності керується Конституцією i Законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами  Кабінету Міністрів України, положенням про управління Пенсійного фонду України в містах, районах та районах у містах, постановами, наказами правління Фонду, наказами головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, іншими нормативно-правовими актами та власними наказами.

Структурно управління складається з:

-      відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності;

-  відділу надходження, прогнозування платежів, обліку застрахованих осіб та контрольно-перевірочної роботи;

-    відділу з призначення пенсій;

-    відділу з виплати пенсій;

-    відділу інформаційних систем та програмного забезпечення;

-    сектору персоналу та організаційно-інформаційної роботи;

-    загального сектору;

-    юридичного сектору;

-    сектору з обслуговування та розгляду звернень громадян.

Основними завданнями відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності  управління є:

- повне і своєчасне фінансування витрат на виплату пенсій та інших соціальних виплат, що відповідно до законодавства здійснюється з коштів Фонду;

- здійснення бухгалтерського обліку і фінансового забезпечення господарської діяльності управляння;

- складання кошторису на утримання управління;

- забезпечення контролю за раціональним та економним витрачанням коштів управління на його господарську діяльність;

- забезпечення цільового та ефективного використання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, здійснення у межах своєї компетенції контрольних функцій;

- ведення бухгалтерського обліку та складання звітів про виконання кошторису видатків управління.

Відділ надходження, прогнозування платежів, обліку застрахованих осіб та контрольно-перевірочної роботи управління:

- здійснює аналітичну та організаційну роботу щодо дотримання страхувальниками вимог законодавства з питань нарахування, обчислення, повноти і своєчасності сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших платежів від підприємств, установ, організацій та громадян, подання відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;

- здійснює планові розрахунки надходження власних доходів до бюджету Фонду та коштів від сплати збору з окремих видів господарських операцій, у тому числі від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

- забезпечує своєчасну підготовку та передачу матеріалів по боржниках юридичному сектору для проведення позовної роботи;

- забезпечує формування та надання інформації з реєстру застрахованих осіб у порядку, визначеному законодавством;

- аналізує процеси у сфері оплати праці та ринку зайнятості, у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- здійснює заходи з підприємствами, установами та організаціями із залучення громадян передпенсійного віку до участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- забезпечує своєчасне застосування заходів впливу до порушників пенсійного законодавства;

- здійснює контроль за своєчасним відшкодуванням платниками коштів на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (наукових пенсій);

- контролює дотримання термінів заявлення та визнання кредиторських вимог в процедурах банкрутства;

- веде моніторинг новостворених робочих місць для визначення виплати компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

- надає фізичним особам відомості про них, що містяться в реєстрі застрахованих осіб;

- здійснює прийом, ведення і обробку звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Фонду;

- проводить перевірки правильності нарахування та сплати страхових внесків, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та інших платежів, передбачених законодавством;

- стягує у передбаченому законодавством порядку своєчасно не нарахованих та несплачених платежів, виявлених під час контрольно-перевірочної роботи.  

Основними завданнями відділу з призначення пенсій є:

- організація роботи щодо правильності та своєчасності призначення пенсій;

- розгляд рішень щодо пенсійного забезпечення, які оскаржені громадянами або підприємствами, установами та організаціями щодо їх правової відповідності і забезпечує, в разі необхідності, поновлення порушених прав громадян щодо пенсійного забезпечення;

- забезпечення вирішення питань призначення пенсій з урахуванням індивідуальних відомостей з державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- здійснення систематизації і кодифікації законодавства з питань пенсійного забезпечення, підготовка оглядових листів щодо його застосування в практичній роботі;

- ведення роз’яснювальної роботи серед населення з питань пенсійного законодавства;

- розгляд звернень, заяв та скарг підприємств, установ, організацій і громадян з питань пенсійного забезпечення, ведення прийому громадян;

-  слідкування за поданням особових пенсійних справ, організація їх обліку, ведення та зберігання;

-  видача пенсійних посвідчень;

- здійснення і оформлення протоколів опитування свідків з питань встановлення трудового стажу;

- підготовка запитів з питань підтвердження стажу заявника та інших питань;

- складання в установленому порядку звітності з питань пенсійного забезпечення;

- ведення організаційно-роз’яснювальної роботи з питань пенсійного забезпечення через засоби масової інформації, в трудових колективах, на виїзних прийомах.

Основними завданнями відділу з виплати пенсій управління є:

- надання консультативної допомоги підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам з питань пенсійного законодавства щодо виплати пенсій;

- розгляд письмових та усних звернень від фізичних та юридичних осіб, що стосується питань виплати пенсій, підготовка, в установленому порядку, відповідних пропозицій, висновків, відповідей;

- здійснення виплати  пенсій згідно з чинним законодавством;

- забезпечення ведення, обліку та зберігання належними чином особових рахунків;

- забезпечення своєчасності та якості виготовлення документів на виплату пенсій, їх передача підприємствам поштового зв’язку, банківським установам, через які здійснюється виплата пенсії;

 - здійснення контролю щодо правильності та законності оформлення поштових переказів та разових доручень;

- складання спільно з відділом виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності управління потреби  у коштах на виплату пенсій на наступний місяць;

- здійснення контролю виплати пенсій за довіреністю через банківські установи  та відділення поштового зв’язку;

- здійснення відпрацювання відомостей сум, невиплачених відділеннями поштового зв’язку, списків померлих громадян за повідомленнями відділу реєстрації актів цивільного стану;

- складання в установленому порядку звітності з питань виплати пенсій;

- здійснення постійного контролю щодо переплат пенсій та відрахувань на користь юридичних та фізичних осіб, забезпечення оформлення списків сум, перерахованих на користь юридичних осіб, а також документів на користь фізичних осіб згідно з виконавчими документами;

- ведення організаційно-роз’яснювальної роботи з питань пенсійного забезпечення через засоби масової інформації, в трудових колективах.

Юридичний сектор  управління займається правовою роботою, яка спрямована на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів управлінням, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також захист інтересів Пенсійного фонду в судах.

Основними завдання сектору з обслуговування та розгляду звернень громадян  управлінняє забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.

Основними завданнями сектору персоналу та організаційно-інформаційної роботи управління є:

 - розробка проектів річних та перспективних програм кадрового забезпечення, складання планів своєї роботи з кадрами, на   їх основі   забезпечення конкурентності, прозорості і гласності при прийнятті на державну службу та просування по службі згідно з Законом України «Про державну службу»;

-узагальнення практики роботи з кадрами, внесення керівництву управління пропозицій щодо її встановлення;

- здійснення забезпечення навчання державних службовців управління, організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів управління;

- ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань;

- аналіз якісного складу державних службовців;

- організація роботи з резервом кадрів, аналіз виконання індивідуальних планів з резервом;

- вивчення особистих, професійних, ділових якостей осіб, які претендують на зайняття посад в управлінні, попередження їх про встановлені законодавством вимоги до державних службовців, ознайомлення їх з Загальними правилами поведінки державного службовця та з Кодексом  державного службовця;

- підготовка для розміщення в засобах масової інформації об’яви про вакансії, прийом від претендентів на посади державних службовців управління відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору;

- направлення подання про кандидатів на участь у конкурсі до головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області для отримання від них погодження на ту чи іншу посаду;

- підготовка проектів наказів щодо призначення та звільнення з посад працівників управління;

- оформлення документів про прийняття Присяги державними службовцями та присвоєння їм рангів, внесення записів про це до трудових книжок;

- обчислення стажу роботи державної служби, здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років та надання відпусток відповідної тривалості, складання графіку відпусток працівників управління;

- у межах своєї компетенції підготовка документів для заохочення та нагородження працівників управління, ведення відповідного обліку;

- підготовка документів щодо продовження терміну перебування на державній службі для розгляду керівництвом управління;

- підготовка необхідних документів для призначення пенсії працівникам;

- здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок і особових справ (особових карток) працівників;

- ведення табелю обліку робочого часу працівників;

- у межах своїх компетенції здійснення заходів для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаних з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

- контроль за розробленням посадових інструкції у структурних підрозділах;

- здійснення обліку військовослужбовців, що працюють в управлінні, забезпечення контролю за станом військового обліку військовозобов’язаних та призовників в управлінні;

- здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном,  щодо себе та членів своєї родини (декларування доходів);

- забезпечення контролю за термінами виконання наказів та постанов Пенсійного фонду України, рішень та наказів головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, наказів начальника управління Пенсійного фонду України в м. Каневі та Канівському районі Черкаської області;

- здійснення контролю за підготовкою та оформленням документів, за їх своєчасним виконанням в управлінні;

- здійснення інформаційного наповнення Веб-сайту управління.

Загальний сектор управління:

- здійснює методичне керівництво і контроль за додержанням відділами управління Інструкції з діловодства в Пенсійному фонді України.

- організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації;

- несе відповідальність за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль за задоволенням запиту на інформацію;

- несе відповідальність за ведення обліку, зберігання, розмноження та використання документів і видань з грифом «Для службового користування».

Основними завданнями відділу інформаційних систем та програмного забезпечення є:

 - забезпеченнябезперебійного функціонування технічних засобів операційних систем в супроводжуваних відділах та секторах управління;

- забезпечення функціонуванняавтоматизованої системи обробки пенсійної документації на базі комп'ютерної технології (далі - АСОПД/ КОМТЕХ);

-забезпечення впровадження сучасних телекомунікаційних і програмно-апаратних засобів.

Розпорядок роботи:

Управління працює понеділок-четвер з 8-00 до 17-15, п'ятниця з 8-00 до 16-00

Обідня перерва з 13-00 до 14-00

Графік особистого прийому громадян

Дні  тижня

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

Години прийому

Понеділок

Лупина

 Тамара Володимирівна

 

Заступник начальника управління

З 900 до 1700

Перерва

З 1300 по 1400

Вівторок

Козаренко

Марина Іванівна

 

Перший заступник начальника управління

З 900 до 1700

Перерва

З 1300 по 1400

Середа

Плисюк

Володимир Пилипович

Начальник управління

З 900 до 1700

Перерва

З 1300 по 1400

Четвер

 

Начальники самостійних відділів

З 900 до 1700

Перерва

З 1300 по 1400

П’ятниця

 

Спеціалісти відділів

З 900 до 1600

Перерва

З 1300 по 1400

Щоденно

Бондаренко

Юлія Валеріївна

Завідувач юридичного сектору

 

Субота

За окремим графіком

 

З 900 до 1300

 

Контактні дані:

Місцезнаходження: 19003, Черкаська обл., м. Канів, вул. 206 Дивізії,10а (основний офіс – начальник, бухгалтерія, кадри, відділ з призначення та виплати пенсій)

19003, Черкаська обл., м. Канів, вул. Шевченка,49 (відділ надходження, прогнозування платежів, обліку застрахованих осіб та контрольно-перевірочної роботи, юрист).

E-mail: info@kr.ckpfu.gov.ua

Адреса веб-сайту: www.kr.ckpfu.gov.ua  

Телефони: (04736)3-23-18 (приймальня, факс), (04736)3-74-28 (начальник управління).Повернутись до розділу: Пенсійне забезпечення